Reviews Cover Image

Recenzie
Reviews

Author(s): Jan Dolák, Pavol Tišliar, Peter Maráky, Tibor Díte
Subject(s): History, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Book-Review
Published by: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Keywords: Reviews Books; Critic;

Summary/Abstract: Visiting the Visitors. An Enquiry Into the Visitor Business in Museums. AnnDavis, Kerstin Smeds (ed), Bielefeld, transcript Verlag, 2016, 250s.,ISBN978-3-8376-3289-7; Kiliánová, Grabriela – Zajonc, Juraj. 70 rokov Ústavu etnológie slovenskejakadémie vied : kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Bratislava :VEDA, 2016, 288s. ISBN 978-80-224-1512-5; Ľuboš Kačírek: Národný život Slovákov v Pešťbudínev rokoch 1850 – 1875. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákovv Maďarsku, 2016, 401 s. ISBN 978-615-5330-06-3; Pavol Komora: Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940.Svetové výstavy. Výstavy v Uhorsku. Výstavy na Slovensku. Bratislava :Slovenské národné múzeum, 2016, 310 s. ISBN 978-80-8068-393-9; Jan Dolák : Muzeum a prezentace. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z.,Bratislava, 2015, 115 s., ISBN 978-80-971715-8-2; KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : Muzeológiaa kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, 115 s. ISBN 978-80-89881-05-5

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 200-208
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak, Czech