What is the

Što je "transcendentna teozofija"?
What is the "Transcendent Theosophy

Author(s): Seyyed Hossein Nasr
Contributor(s): Nevad Kahteran (Translator)
Subject(s): Metaphysics, Contemporary Philosophy, Middle-East Philosophy, Philosophy of Religion, Contemporary Islamic Thought
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: transcendent theosophy; Mulla Sadra; metaphisycs; Suhrawardi;

Summary/Abstract: Napose smo već spomenuli da su termin "transcedentna teozofija" (al-hikmat al-muta'aliyah) koristile sufije poput Qaysarija mnogo prije Mulla Sadra, a ovdje ćemo prispomenuti da se on pojavljuje u djelima takvih učitelja peripatetičke filozofije kao što je Qutb al-DIn Shirazl. Međutim, u ovim ranijim slučajevima značenje obuhvaćeno njime nije slično ni sa jednim kao što je to sa onim kojeg pronalazimo u spisima Mulla Sadra i njegovih učenika, koji su mu dali precizno značenje i identificirali ga sa novom metafizičkom i filozofskom sintezom Sadr al-DIna. Ono je, stoga, sasvim punovažno da prekapamo ovdje po značenju i općenitim karakteristikama "transcendentne teozofije", te da pripravimo podlogu za analize u idućem svesku ideja i učenja sadržanih u njegovim različitim odvojcima.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 07
  • Page Range: 101-111
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian