Evolution and the Public. The Discussion of a Scientific Idea and Its Ramifications since Charles Darwin Cover Image
  • Price 1.00 €

Evolution and the Public. The Discussion of a Scientific Idea and Its Ramifications since Charles Darwin
Evolution and the Public. The Discussion of a Scientific Idea and Its Ramifications since Charles Darwin

Author(s): Łukasz Albański
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: 12 lutego bieżącego roku minęła 200. rocznica urodzin Karola Darwina, wybitnego myśliciela i naukowca. Z okrągłą rocznicą urodzin ojca teorii ewolucji zbiega się także 150. rocznica ukazania się drukiem jego najbardziej znanego dzieła – O powstaniu gatunków. W hołdzie wielkiemu uczonemu w tym roku odbywa się szereg imprez poświęconych jego dorobkowi.

  • Issue Year: 7/2010
  • Issue No: 13
  • Page Range: 531-532
  • Page Count: 2
  • Language: Polish