Agnieszka Sieradzka-Mruk, “Joy and hope. Sorrow and terror” in the Way of the Cross. Selected aspects of the evolution of the religious discourse in the 20th century on the example of the lexis related to feelings, Kraków 2016 Cover Image
  • Price 3.90 €

Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja. Smutek i trwoga” w drodze krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Kraków 2016
Agnieszka Sieradzka-Mruk, “Joy and hope. Sorrow and terror” in the Way of the Cross. Selected aspects of the evolution of the religious discourse in the 20th century on the example of the lexis related to feelings, Kraków 2016

Author(s): Ewa Woźniak
Subject(s): Review, Psycholinguistics, Sociolinguistics, Philology, Sociology of Religion
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: The review of: Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja. Smutek i trwoga” w drodze krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Wydział Polonistyki UJ, Kraków 2016, ss. 258

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 03
  • Page Range: 81-85
  • Page Count: 5
  • Language: Polish