Social Rehabilitation of Minors in the United States of America Cover Image

Resocjalizacja nieletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Social Rehabilitation of Minors in the United States of America

Author(s): Agnieszka Barczykowska, Sonia Dzierzyńska-Breś MA
Subject(s): Social Sciences, Education, Educational Psychology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: system wymiaru sprawiedliwości; instytucja; zasada; resocjalizacja; historia

Summary/Abstract: Stany Zjednoczone były jednym z pierwszych krajów na świecie, które na przełomie XIX i XX wieku podjęły trud budowania systemu wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacji dla osób nieletnich. Do dzisiaj ich udziałem stało się wiele, inicjowanych rozmaitymi okolicznościami, reform. Obecnie, w związku ze wzrostem przestępczości nieletnich, wysokimi kosztami oraz niskim poziomem efektywności, stawia się pytania o przyszłość amerykańskiego systemu resocjalizacji. Obok nurtu działań typowo resocjalizacyjnych, wdraża się idee surowego, na równi z dorosłymi, karania nieletnich. W świetle powyższego, niniejszy artykuł ma za zadanie pokazać historyczne i instytucjonalne uwarunkowania działań podejmowanych wobec nieletnich oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza amerykański system resocjalizacji nieletnich.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-42
  • Page Count: 16
  • Language: Polish