Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu. XVI -XX wiek, pod red. J. 
 Jasińskiego, Littera, Olsztyn 2005, ss. 352. Cover Image

Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu. XVI -XX wiek, pod red. J. Jasińskiego, Littera, Olsztyn 2005, ss. 352.
Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu. XVI -XX wiek, pod red. J. Jasińskiego, Littera, Olsztyn 2005, ss. 352.

Author(s): Walenty Piłat
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: Eastern Prussia;Królewiec;history;literature;
  • Issue Year: 2006
  • Issue No: XI
  • Page Range: 395-397
  • Page Count: 3
  • Language: Polish