Halina Mazurek, Dramaturdzy z Jekaterynburga.  Szkota” Nikołaja Kolady, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 174 Cover Image

Halina Mazurek, Dramaturdzy z Jekaterynburga. Szkota” Nikołaja Kolady, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 174
Halina Mazurek, Dramaturdzy z Jekaterynburga. Szkota” Nikołaja Kolady, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 174

Author(s): Walenty Piłat
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2007
  • Issue No: XII
  • Page Range: 242-244
  • Page Count: 3
  • Language: Polish