Does Slavic Music Exist? Cover Image

Czy istnieje muzyka słowiańska?
Does Slavic Music Exist?

Author(s): Magdalena Dziadek
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music, Sociology of Art
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: muzyka słowiańska; Środkowa Europa; Słowiańszczyzna; twórczość kompozytorska XIX i XX wieku; krytyka muzyczna

Summary/Abstract: Artykuł jest poświęcony przeglądowi historycznych ujęć problematyki dotyczącej muzyki słowiańskiej. Zasadniczy wątek rozważań dotyczy różnic w traktowaniu pojęcia muzyki słowiańskiej w zależności od przyjętych przez autorów kryteriów geograficznych i geopolitycznych, a dalej – ich stosunku do tzw. ideologii słowiańskiej, jako ruchu wspólnotowego, który jednoczył rozmaite projekty politycznej, ekonomicznej i kulturalnej unii słowiańskiej wewnątrz regionu środkowoeuropejskiego. Tytułowe pytanie: „czy istnieje muzyka słowiańska?”, prowokuje do wyeksponowania w historii owej muzyki momentów, które utrudniały, czy wręcz uniemożliwiały, jej rozwój. Zasugerowane zostały przyczyny owych opóźnień, wynikające głównie z głębokich różnic postaw charakteryzujących poszczególne narody – członków mitycznej słowiańskiej wspólnoty.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 9
  • Page Range: 9-18
  • Page Count: 10
  • Language: Polish