2014 ALTERNATIVE PROGRESS REPORT: POLITICAL CRITERIA Cover Image

ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ O NAPRETKU 2014: POLITIČKI KRITERIJI
2014 ALTERNATIVE PROGRESS REPORT: POLITICAL CRITERIA

Contributor(s): Fedra Idžaković (Editor), Saša Gavrić (Editor), Tijana Cvjetićanin (Editor), Dalila Mirović (Translator)
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: progress report; political criteria; democracy; state functioning; rule of law; corruption; human rights; minorities; transitional justice;

Summary/Abstract: Pred vama se nalazi drugi Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Izvještaj predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija, čiji je zajednički cilj bio da se iz ugla organizacija civilnog društva predstavi aktuelno stanje integracija Bosne i Hercegovine. Imajući na umu da je zvanični Izvještaj o napretku politički izvještaj Evropske komisije, mišljenja smo da kroz objavljivanje Alternativnog izvještaja možemo uticati na njegov sadržaj. Upravo zbog toga, Alternativni izvještaj objavljujemo skoro tri mjeseca pred objavljivanje zvaničnog Izvještaja, u nadi da će to imati uticaja na formuliranje zvaničnog Izvještaja. Izvještaj se u potpunosti fokusira na tzv. političke kriterije, sa fokusom na pitanja: - stepena demokratičnosti i funkcionisanja države, - vladavine prava i korupcije, - ljudskih prava, naročito prava manjinskih i ranjivih grupa, i - tranzicione pravde. Svjedoci smo da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak. Proces provedbe odluke Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine je u potpunosti izmješten iz Parlamenta. Demokratske performanse parlamenata i vlada na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou su izrazito slabe. Rad institucija odlikuje nestabilnost, netransparentnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode. Nikakve značajne i sistematske politike za borbu protiv kršenja ljudskih prava nisu usvojene. Reforme pravosuđa su zaustavljene, a Strukturirani dijalog za pravosuđe između BiH i EU ne pokazuje napredak. Ni jedan značajan slučaj borbe protiv korupcije nije procesuiran. Manjinske i ranjive grupe žive i dalje u teškim uslovima. Diskriminacija i nasilje su sveprisutni, a sam Zakon o zabrani diskriminacije nije pokazao očekivane rezultate, imajući na umu da su pet godina od donošenja Zakona donesene samo dvije pravosnažne presude. Sveobuhvatne anti-diskriminacijske politike za socijalnu integraciju ili ne postoje ili ukoliko postoje, onda se skoro pa ne provode. Poplave su još dodatno pogodile one najranjivije u društvu. Procesuiranje ratnih zločina i suočavanje sa prošlošću, kao preduslovi za kreiranje zdravog okruženja i gradnju zajedničke države, predstavljaju dodatni problem. Politička podrška ratnim zločincima od strane lidera političkih stranaka samo dalje dijeli već izrazito fragmentirano društvo. Nadamo se da će opšti izbori u oktobru 2014. godine (iako se održavaju po diskriminirajućim pravilima) donijeti stabilnije političke strukture, spremne da se suoče sa različitim problemima. Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH će svakako zagovarati promjene kada je u pitanju usvajanje novih zakona i politika, ali i provedba istih. Nadamo se također da će bh. vlasti ali i EU institucije podržati jaču poziciju civilnog društva unutar različitih foruma u okviru EU integracija BiH. Civilno društvo mora postati treći akter ovog procesa (pored države i EU institucija).

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 4-45
  • Page Count: 42
  • Language: Bosnian