Historical aspects of aging and old age, edited by Małgorzata Stawiak-Ososińska and Agnieszka Szplit, Kielce 2014 Cover Image

Historyczno społeczne aspekty starzenia się i starości, red. Małgorzata Stawiak-Ososińska i Agnieszka Szplit, Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, Kielce 2014
Historical aspects of aging and old age, edited by Małgorzata Stawiak-Ososińska and Agnieszka Szplit, Kielce 2014

Author(s): Bożena Zboina
Subject(s): Education, Social history, Health and medicine and law, Family and social welfare, Gerontology, 17th Century, 18th Century, Present Times (2010 - today), Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Summary/Abstract: A Book Review

  • Issue Year: 26/2015
  • Issue No: 26
  • Page Range: 265 - 266
  • Page Count: 2
  • Language: Polish