„Klasa” bez ram. O prekarności i prekariacie.
"Class" without frames. About precariat

Author(s): Zbigniew Małysz
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  • Issue Year: 65/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 181-195
  • Page Count: 15
  • Language: Polish