Ethnographical sources of Slovak provenience on native tribes in historical library documents from 18th century Cover Image

Etnografické správy slovenskej proveniencie o prírodných národoch v historických knižničných dokumentoch XVIII. storočia
Ethnographical sources of Slovak provenience on native tribes in historical library documents from 18th century

Author(s): Igor Zmeták
Subject(s): History
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: native tribes; Slovak ethnography
  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 76-92
  • Page Count: 16
  • Language: Slovak