EMERGENCY SYSTEM IN POLAND. TERMS OF REFERENCE AND PRACTIC Cover Image

System powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka
EMERGENCY SYSTEM IN POLAND. TERMS OF REFERENCE AND PRACTIC

Author(s): Tomasz Wałek
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: Emergency Notification System;the emergency number 112;security

Summary/Abstract: Publikacja dotyczy charakterystyki systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) działającego w Polsce od kilku lat. W artykule scharakteryzowano podstawowe pojęcia dotyczące CPR, jego specyfikę oraz uwarunkowania funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem rozważań jest ustalenie zasad działania numeru alarmowego 112 w Polsce oraz zbadanie jego wymiaru praktycznego, zmierzającego do stworzenia skutecznego systemu obsługi wezwań alarmowych. W drugiej części wskazano w jaki sposób uskutecznić i zoptymalizować funkcjonowanie obecnego systemu.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 187-195
  • Page Count: 9
  • Language: Polish