INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) AND THEIR IMPACT ON IMPROVING SAFETY Cover Image

Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy bezpieczeństwa
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) AND THEIR IMPACT ON IMPROVING SAFETY

Author(s): Tomasz Wałek
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: Intelligent Transport System;security;trasport infrastructure

Summary/Abstract: Celem publikacji jest przedstawienie idei Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) oraz ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcia dotyczące Inteligentnych Systemów Transportowych oraz przedstawiono rodzaje tych systemów i ich zastosowanie. W drugiej części autor wykazuje szereg korzyści płynących z wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce.

  • Issue Year: 2/2016
  • Issue No: XI
  • Page Range: 67-73
  • Page Count: 7
  • Language: Polish