THE CONCEPT OF LEARNING ORGANIZATION AS A STRATEGY OF BUILDING THE II PILLAR OF SECURITY CULTURE ON EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF PUBLIC AND INDIVIDUAL SECURITY “APEIRON” IN KRAKÓW Cover Image

Koncepcja organizacji uczącej się jako strategia budowania II filaru kultury bezpieczeństwa na przykładzie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
THE CONCEPT OF LEARNING ORGANIZATION AS A STRATEGY OF BUILDING THE II PILLAR OF SECURITY CULTURE ON EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF PUBLIC AND INDIVIDUAL SECURITY “APEIRON” IN KRAKÓW

Author(s): Juliusz Piwowarski, Jacek Piwowarski
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: strategy of an organisation;university;learning organisation;the Code of Bushido

Summary/Abstract: Autorzy artykułu wyrażają pogląd, iż współczesna dynamika zmian niejako wymusza, iż firmy i organizacje, chcąc uczestniczyć w tych procesach, mają głównie potrzebę bycia organizacjami uczącymi się lub przekształcającymi się w takie organizacje. W XXI w. zaniechanie takiego podejścia może obniżyć poczucie bezpieczeństwa organizacji. Dlatego też zarówno stan bezpieczeństwa, jak również traktowanie tego pojęcia jako istotnej wartości w systemie wartości Maslowa, powinny stanowić jeden z istotnych elementów budowy strategii każdej szanującej się organizacji. Artykuł omawia to zagadnienie w oparciu o przykład Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 155-165
  • Page Count: 11
  • Language: Polish