Three Pillars of Security Culture Cover Image

Trzy filary kultury bezpieczeństwa
Three Pillars of Security Culture

Author(s): Juliusz Piwowarski
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: security culture;security studies;multidisciplinary;pillars;

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, jako podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma naukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 24
  • Page Range: 9-21
  • Page Count: 13
  • Language: Polish