SCHOOL OF KARATE – EDUCATION AND TRAINING IN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE SECURITY CULTUR Cover Image

Szkoła karate - wychowanie i trening w kulturze bezpieczeństwa personalnego i kolektywnego
SCHOOL OF KARATE – EDUCATION AND TRAINING IN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE SECURITY CULTUR

Author(s): Juliusz Piwowarski
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: school of Karate;martial arts;katare;security culture;East religion

Summary/Abstract: Artykuł przedstawia metody nauczania karate odnosząc ich wartości do współczesnej kultury bezpieczeństwa. Autor w opracowaniu zwraca szczególną uwagę na istotne kwestie rozwoju duchowego w treningu karate, takie jak uzyskanie czystego, spokojnego umysłu, opanowanie, praktykowanie medytacji. W publikacji autor eksponuje oraz omawia związek zasad karate z religią Wschodu, przedstawia osadzenie kulturowo-religijne praform karate-do oraz budo porównując je z poglądami wschodnich mistrzów Sztuki Walki.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 142-154
  • Page Count: 13
  • Language: Polish