Potential school in creating a bond with the environment Cover Image

Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem
Potential school in creating a bond with the environment

Author(s): Teresa Wilk
Subject(s): School education, Environmental interactions, Book-Review
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza

Summary/Abstract: The review of: Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem by Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik (red.); Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, Leszno 2013, 256 s.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 216-220
  • Page Count: 5
  • Language: Polish