Monographic Part. Visual Culture – Educational Contexts (edited by Beata Mazepa-Domagała): Education in Visual Arts, or, Preparing Early Primary School Children for Perception and Creation of Their Surrounding Iconosphere Cover Image

Część monograficzna. Kultura wizualna – konteksty edukacyjne (pod redakcją Beaty Mazepy-Domagały): Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, czyli o przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru i kreowania otaczającej je ikonosfery
Monographic Part. Visual Culture – Educational Contexts (edited by Beata Mazepa-Domagała): Education in Visual Arts, or, Preparing Early Primary School Children for Perception and Creation of Their Surrounding Iconosphere

Author(s): Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk
Subject(s): Social Sciences, Education, Visual Arts, Studies of Literature, School education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: visual literacy; visual arts; visual education; early primary school child

Summary/Abstract: The following paper results from discussions about the concept of visual literacy and preparing children for the reception of art. The analysis indicated new necessary and possible directions in work with children focusing on educational programmes that allow children to learn how to adequately interpret and develop artistic expression in visual arts.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 45 (2)
  • Page Range: 89-104
  • Page Count: 16
  • Language: Polish