MATHEMATICAL THINKING AND REVIEW OF WRONG INTUITION IN THE CONTEXT OF SECURITY. CASE STUDY Cover Image

Myślenie matematyczne a weryfikacja błędnej intuicji w kontekście bezpieczeństwa. Studium przypadku
MATHEMATICAL THINKING AND REVIEW OF WRONG INTUITION IN THE CONTEXT OF SECURITY. CASE STUDY

Author(s): Juliusz Piwowarski, Tadeusz Ratusiński
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: security culture; security studies;interdisciplinarity;Monty Hall paradox;making decisions;mathematical thinking

Summary/Abstract: W artykule zaprezentowany został przykład, który ukazuje w jaki sposób błędne przekonania i intuicja podmiotu działania mogą wpłynąć na podjęcie niewłaściwej decyzji. Zastosowane studium prostego przypadku ukazuje, że narzędziem które wystarczająca do zweryfikowania poprawności procesu rozumowania i podejmowania w dalszej konsekwencji decyzji podmiotu działania może okazać się znajomość podstawowego aparatu matematycznego.

  • Issue Year: 2/2016
  • Issue No: XI
  • Page Range: 45-53
  • Page Count: 9
  • Language: Polish