Reports: Discovering the relics of the Church of St. Gilles’s (Kraków) central pillar. A report from emergency research –  archeological and architectural reconnaissance in April 2015 Cover Image

Sprawozdania i zapiski: Odkrycie reliktów środkowego filara gotyckiego kościoła św. Idziego w Krakowie. Sprawozdanie z interwencyjnego rozpoznania badawczego archeologicznego i architektonicznego z kwietnia 2015 roku
Reports: Discovering the relics of the Church of St. Gilles’s (Kraków) central pillar. A report from emergency research – archeological and architectural reconnaissance in April 2015

Author(s): Magdalena Goras, Monika Łyczak
Subject(s): Other
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 8
  • Page Range: 343-351
  • Page Count: 9
  • Language: Polish