End of „Mass Imprisonmet” Policy in the USA? (Un)profitability Widespread Use of Inprisonment Cover Image

Koniec zjawiska „mass imprisonment” w USA? (Nie)opłacalność szerokiego stosowania kary więzienia
End of „Mass Imprisonmet” Policy in the USA? (Un)profitability Widespread Use of Inprisonment

Author(s): Kamil Miszewski
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: szerokie stosowanie uwięzienia; punitywna polityka kryminalna; koszta więziennictwa

Summary/Abstract: Od lat 70. ubiegłego wieku liczba więźniów w USA wzrasta, ale nie jest to spowodowane wzrostem przestępczości, gdyż w tym samym czasie statystyki odnotowują jej spadek. Ameryka ulega złudzeniu, iż uwięzienie jest lekarstwem na przestępczość. Gros środków z budżetu zamiast na edukację, opiekę społeczną i służbę zdrowia skierowanych zostaje na gigantyczną rozbudowę więziennictwa. Zmienione zostaje ustawodawstwo, pod rządami którego coraz większa liczba przestępców odbywa coraz dłuższe kary pozbawienia wolności za coraz szerszy wachlarz popełnionych przestępstw. Obsługa takiej liczby nowych więźniów pochłania coraz większe koszta, zarówno finansowe, jak i społeczne. Otrzeźwienie przyszło dość późno, bo dopiero w 2011 roku, gdy system finansowy Kalifornii, stanu, który rozbudował swoje więziennictwo chyba najbardziej ze wszystkich stanów USA, uległ załamaniu. Od tego czasu populacja więzienna Stanów Zjednoczonych zaczyna nieznacznie spadać.

  • Issue Year: 11/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 51-61
  • Page Count: 21
  • Language: Polish