Review of the book by Radosław Perlak „Wszyscy możemy być więźniami” [We all can be prisoners], Wydawnictwo Perfekt, Poznań 2015 Cover Image

Recenzja książki Radosława Perlaka pt. „Wszyscy możemy być więźniami” Wydawnictwo Perfekt, Poznań 2015
Review of the book by Radosław Perlak „Wszyscy możemy być więźniami” [We all can be prisoners], Wydawnictwo Perfekt, Poznań 2015

Author(s): Kamil Miszewski
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 31-32
  • Page Range: 107-113
  • Page Count: 7
  • Language: Polish