Weaknesses in the Resources of the Family Environment and Developmental Disorders and Adaptation Problems in Children Cover Image

Niedostatki w zasobach środowiska rodzinnego a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci
Weaknesses in the Resources of the Family Environment and Developmental Disorders and Adaptation Problems in Children

Author(s): Beata Maria Nowak
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Social development
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: zasoby rodziny; problemy adaptacyjne; zaburzenia rozwojowe

Summary/Abstract: W artykule przedstawione zostały powiązania między kondycją rodziny a zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami adaptacyjnymi wychowujących się w niej dzieci. Finalnie zaprezentowano style charakteru determinowane zasobami rodziny (cechami osobowości, postawami i kompetencjami rodzicielskimi), które mogą być użyteczne nie tylko w psychologiczno-pedagogicznej terapii zaburzeń rozwojowych oraz w diagnozowaniu i rozumieniu etiologii zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, ale również w projektowaniu oddziaływań resocjalizujących. Opierając się na nich można bowiem podejmować holistyczne działania uspołeczniające – spójne i adekwatne do potrzeb dzieci, rodziców i innych członków rodziny.

  • Issue Year: 11/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 25-38
  • Page Count: 14
  • Language: Polish