The Social Climate of the Institutional and Family Educational Environment Cover Image

Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego
The Social Climate of the Institutional and Family Educational Environment

Author(s): Beata Maria Nowak
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Family and social welfare
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: klimat społeczny; instytucje resocjalizacyjne; placówki opiekuńczo-wychowawcze; rodzinne domy dziecka

Summary/Abstract: Autorka artykułu prowadzi rozważania nad klimatem społecznym instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Dokonuje szczegółowego przeglądu badań nad klimatem społecznym placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, zestawiając je z wynikami własnych badań, opisujących dominujące dymensje klimatu społecznego w rodzinnych domach dziecka.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 105-117
  • Page Count: 13
  • Language: Polish