Dream still inspires. Fight without violence in XXI century Cover Image
  • Price 4.90 €

Marzenie nadal inspiruje. Walka bez przemocy w XXI wieku
Dream still inspires. Fight without violence in XXI century

Author(s): Alfred Marek Wierzbicki
Subject(s): History, Sociology, Social history, Social development, Studies in violence and power, Radical sociology , Globalization
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju — taki tytuł nosi papieskie orędzie na noworoczny Światowy Dzień Pokoju, obchodzony w 2017 roku już po raz 50. Według zapowiedzi Franciszek odniesie się w nim do przemocy i pokoju jako dwóch przeciwstawnych sobie sposobów budowania społeczeństwa.

  • Issue Year: LIX/2016
  • Issue No: 666
  • Page Range: 11-19
  • Page Count: 9
  • Language: Polish