Economic review Cover Image
  • Price 3.50 €

Ekonomski pregled
Economic review

Author(s): Ivo Belin
Subject(s): Economy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: У 5. броју III књиге »Нове Европе«, rовореhи о реформи наше увозне царине, осврнули смо се укратко и на царински »aggio«. Наша царина одмерава се у златним динарима, плативо и у папирним динарима, односно у крунама, према курсу (»aggio«) који перијодично одређује Министарство Финансија; Како се је за последњих месеца наша ситуација у економском-финансијалном погледу из темеља изменила, чини нам се да том важном питању треба да посветимо мало веhу пажњу.

  • Issue Year: 03/1921
  • Issue No: 12
  • Page Range: 371-377
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian