Social Work profession in context of shared traumatic reality Cover Image

Socijalni rad u kontekstu dijeljene traumatične stvarnosti
Social Work profession in context of shared traumatic reality

Author(s): Sanela Bašić
Subject(s): Social Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: socijalni rad; dijeljena traumatična stvarnost; sukobi lojalnosti

Summary/Abstract: Iako je socijalni rad kao profesija najčešće pozvan na rješavanje socijalnih problema izazvanih ratom, u okviru profesije rijetke su rasprave o ulozi socijalnog rada u uvjetima političkog konflikta ili rata. Malobrojna naučna istraživanja i praktična iskustva na međunarodnom planu nastoje se konceptualizirati unutar sve prihvaćenije sintagme “dijeljena traumatična stvarnost”. Koncept dijeljene traumatične stvarnosti odnosi se na situacije u kojima su socijalni radnici/radnice istovremeno i dio napadnute zajednice i pomagači. Unutar ovog referentnog okvira, u radu se diskutiraju etičke implikacije i izazovi sa kojima su profesionalni socijalni radnici/radnice u Bosni i Hercegovini suočeni u periodu 1992-1995. godina. Although social work profession is often asked to assist in solving the problems caused by war, discussion about the role of social work in the condition of political violence within profession itself are largely absent. Rare scientific research evidence and practical experience on a global level are being conceptualised under the syntagm “shared traumatic reality”. The concept of a shared traumatic reality refers to situation in which social workers are at the same time part of attacked community and helpers. With reference to this framework, the paper discusses ethical implications and challenges faced by social workers in BiH 1992-1995.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 321-329
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian