Book reviews Cover Image

Szemle
Book reviews

Author(s): Erzsébet Kerekes, Péter Tánczos, Dávid Horváth, Zsolt Lázár, Zalán-Tamás Jakab, János Tóth I., Adél Máté, Renáta Bilibók, Gabriella Dénes, Péter Molnár, Csanád Száva, Zoltán-Ákos Plesek
Subject(s): Philosophy
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: review

Summary/Abstract: Kerekes Erzsébet: Az autentikus bocsánat lehetősége (Visky S. Béla: A filozófia keresztje. A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában. EXIT Kiadó, Kvár 2016.) —Tánczos Péter: Igazolt hiányzás (Horváth Gizella: A szép és a semmi. Egyetemi Műhely Kiadó, Partium Kiadó – Kvár, Nagyvárad, 2016. [Monográfi ák 3.]) — Horváth Dávid: Idők közt a szó (Kerekes Erzsébet: Szavak közt az idő. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kvár, 2015.) — Lázár Zsolt: Az ontológiai sűrűség visszanyerése (Kovács Barna: Emlékezet és esemény Paul Ricoeur filozófiájában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kvár 2015.) — Jakab Zalán-Tamás: Két hagyomány, két fogalom (Papp Levente: A fenomenális tudat kérdése és az intencionalitás. Egyetemi Műhely kiadó, Bolyai Társaság – Kvár 2015.) — Tóth I. János: Bioetikai és biopolitikai tanulmányok. (Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kvár, 2015.) — Máté Adél: Intézmény, lázadás, ethosz. (Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz. Szerk. Veress Károly. Pro Philosophia – Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár, 2015.) — Bilibók Renáta: Az ismétlés ritmusa: mi, hogyan, miért? (Ritmus és ismétlés. Szerk. Veress Károly. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kvár, 2015.) — Dénes Gabriella: Tordai Zádorra emlékezve. (Többlet 2015. 1. szám – Kortársunk: Tordai Zádor.) — Molnár Péter: Alkalom a szakmai találkozásra. (Többlet 2015. 2. szám – Találkozáspontok.) — Száva Csanád: A politika köreinek illusztrálása. (Többlet 2015. 3. szám – A politika körei.) — Plesek Zoltán Ákos: Az orvosi lelkigondozás a bölcselők zseb(könyv)ében. (Többlet különkiadvány, 2015 – Logoterápia és Egzisztenciaanalízis.)

  • Issue Year: LXXVIII/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 116-152
  • Page Count: 37
  • Language: Hungarian