The symbolic fueral after donation of the body
for scienti c purposes – legal and canonical aspects Cover Image

Pogrzeb symboliczny po donacji zwłok na cele naukowe – aspekty prawnokanoniczne
The symbolic fueral after donation of the body for scienti c purposes – legal and canonical aspects

Author(s): Piotr Majer
Subject(s): Canon Law / Church Law
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: pogrzeb katolicki; donacja zwłok; pochówek; szczątki ludzkie

Summary/Abstract: Inspiracją dla artykułu stało się pytanie o możliwość urządzenia katolickiego pogrzebu kosmyka włosów osoby, która przekazała swoje ciało na potrzeby nauki. Autor po przedsta- wieniu przepisów prawa polskiego oraz wskazań bioetycznych dotyczących donacji ciała i po analizie przepisów prawa polskiego i wskazań Stolicy Apostolskiej dotyczących zasad postępowania ze szczątkami ludzkimi, opowiada się przeciwko urządzaniu symbolicznych pogrzebów ludzkich szczątków. Osoba przekazująca swoje ciało do celów badawczych i dy- daktycznych powinna zastrzec sobie sprawienie katolickiego pogrzebu po wykorzystaniu zwłok, a instytucja medyczna powinna taki pogrzeb zapewnić.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-114
  • Page Count: 24
  • Language: Polish