BOOK REVIEW JUSTYNA JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY- -ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZING FINANCES AND PUBLIC SECTOR ENTITIES UNDER PRIVATE FINANCIAL DISORDERS, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177 Cover Image

RECENZJA KSIĄŻKI JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY- -ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZOWANIE FINANSÓW PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W WARUNKACH ZABURZEŃ FINANSOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177
BOOK REVIEW JUSTYNA JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY- -ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZING FINANCES AND PUBLIC SECTOR ENTITIES UNDER PRIVATE FINANCIAL DISORDERS, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177

Author(s): Stanisław Flejterski
Subject(s): Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: book reivew;

Summary/Abstract: Review of: Justyna Justyny Franc-Dąbrowskiej, Małgorzaty Porady- -Rochoń, Magdaleny Zioło, Arkadiusza Babczuka, "Stabilizing finances and public sector entities under private financial disorders", CEDEWU, Warszawa 2015, SS. 177, by: Stanisław Flejterski

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 46/1
  • Page Range: 439-443
  • Page Count: 5
  • Language: Polish