Polemics: On the official conversation. Remarks after the reading of Mariusz Rutkowski’s “Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” [The Official Conversation. A Conversational-Discursive Analysis] (Warszawa 2015, 314 pp.) Cover Image

Polemiki: O rozmowie urzędowej. Uwagi po lekturze książki Mariusza Rutkowskiego „Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” (Warszawa 2015, 314 s.)
Polemics: On the official conversation. Remarks after the reading of Mariusz Rutkowski’s “Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” [The Official Conversation. A Conversational-Discursive Analysis] (Warszawa 2015, 314 pp.)

Author(s): Jacek Warchala
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 143-150
  • Page Count: 8
  • Language: Polish