Hate in the Internet – Analysis of the Phenomenon Cover Image

Hejt w internecie – analiza zjawiska
Hate in the Internet – Analysis of the Phenomenon

Author(s): Katarzyna Garwol
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: mowa nienawiści; hejt; toll; internet; hate speech; hate; toll

Summary/Abstract: Artykuł podejmuje problem internetowego hejtu, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i mło- dzieży. Po wstępnej analizie, czym jest to zjawisko i jakie są jego odmiany, opisano wybiórczo badania, które pojawiły się na ten temat na polskim gruncie. W końcowej części została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak z internetowym hejtem walczyć oraz jak go unikać. The article takes up the problem of the Internet hate, especially relating to children and youth. After the introductory analysis of the essence of the phenomenon and its types, there follows the description of the research of this topic which has appeared on the Polish ground. In the last part there has been undertaken an attempt to answer a question how to fight and avoid hate.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 304-309
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish