Social media portals – possibilities and dangers for the young people Cover Image

Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka
Social media portals – possibilities and dangers for the young people

Author(s): Katarzyna Garwol
Subject(s): Social Sciences, Education, Sociology
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: portal społecznościowy; student, zagrożenie; szansa; social network; student; hazardousness; chance

Summary/Abstract: Artykuł podejmuje tematykę związaną z możliwościami i zagrożeniami, jakie dają współczesnesocial media, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Zawarta jest w nim krótka analizapolskiego rynku portali społecznościowych, opis wybranych badań na ich temat oraz analiza badańwłasnych autora przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. The article takes up the subject matter connected with the possibilities and dangers which arepresent in modern social media, especially for the young people. There is presented short analysisof Polish market of social media portals, description of the chosen research concerning them andthe analysis of the own research of the author carried out among students of University ofRzeszow.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 183-189
  • Page Count: 7
  • Language: English, Polish