The potency of self-efficacy sources among nascent entrepreneurs – research report Cover Image

Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców – raport z badań
The potency of self-efficacy sources among nascent entrepreneurs – research report

Author(s): Paweł Ziemiański, Krzysztof Zięba
Subject(s): Social Sciences, Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: nascent entrepreneurs;self-efficacy; self-efficacy sources;entrepreneurial self-efficacy;

Summary/Abstract: Poczucie samoskuteczności w sposób istotny wpływa na zachowanie ludzi sprawiając, że stają się oni bardziej wytrwali w działaniu i stawiają sobie ambitne cele. Poczucie samoskuteczności powstaje pod wpływem doświadczeń jednostki, a jego poziom jest możliwy do kształtowania. Zdaniem Bandury (1997) istnieją cztery źródła poczucia samoskuteczności, czyli poprzednie doświadczenie, pobudzenie fizjologiczne, obserwacja innych oraz perswazja. Celem opisywanego badania była weryfikacja stopnia powiązania każdego ze źródeł z poczuciem samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców. Badanie przeprowadzono na grupie 100 osób posiadających własne firmy nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Spośród wymienionych źródeł doświadczenie, pobudzenie fizjologiczne oraz perswazja okazały siębyć istotnie pozytywnie skorelowane z przedsiębiorczym poczuciem samoskuteczności. Obserwacja innych nie była natomiast z nim powiązana w sposób istotny.

  • Issue Year: 10/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 91-97
  • Page Count: 7
  • Language: Polish