Diversity management as a method of overcoming the stereotypes and prejudices of older workers – examples of good practice Cover Image

Zarządzanie różnorodnością jako metoda przełamywania stereotypów i uprzedzeń dotyczących pracowników w wieku okołoemerytalnym – przykłady dobrych praktyk
Diversity management as a method of overcoming the stereotypes and prejudices of older workers – examples of good practice

Author(s): Katarzyna Stankiewicz, Paweł Ziemiański
Subject(s): Social Sciences, Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: zarządzanie wiekiem; zarządzanie różnorodnością; stereotypy i uprzedzenia; pracownicy 55+

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł koncentruje się na metodzie zarządzania różnorodnością wykorzystywanej w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń dotyczących pracowników w wieku okołoemerytalnym. Autorzy przedstawili mechanizmy powstawania stereotypów dotyczących efektywności starszych pracowników. Porównano treść przykładowych stereotypów z rzeczywistymi wynikami badań dotyczącymi efektywności pracowników w różnym wieku. Na podstawie psychologicznych mechanizmów umożliwiających modyfikacje stereotypów przeanalizowano możliwe do wykorzystywania „dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem”.

  • Issue Year: 4/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 39-50
  • Page Count: 12
  • Language: Polish