Frans de Waal and philosophers. Review of the book “Primates and Philosophers: How Morality Evolved” Cover Image

Frans de Waal i filozofowie. Recenzja książki „Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?”
Frans de Waal and philosophers. Review of the book “Primates and Philosophers: How Morality Evolved”

Author(s): Michał Piekarski
Subject(s): Epistemology, Ethics / Practical Philosophy, Philosophy of Mind
Published by: Ośrodek Badań Filozoficznych
Keywords: morality;empathy;evolutionism;veneer theory;Frans de Waal;normativity;

Summary/Abstract: Autor recenzji dokonuje omówienia treści oraz podstawowych tez prezentowanych w książce Fransa de Waala Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?. Pracę tę można traktować jako wyraz ewolucjonistycznego podejścia do problemu wyjaśnienia źródeł i natury ludzkiej moralności.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2-3
  • Page Range: 138-147
  • Page Count: 10
  • Language: Polish