Aspects of the struggle against bureaucracy in socialism Cover Image

Aspekti borbe protiv birokracije u socijalizmu
Aspects of the struggle against bureaucracy in socialism

Author(s): Zádor Tordai
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Pored konkretnih analiza nužno je da problem birokracije istražimo i na općoj razini. Odnos između socijalizma i birokracije kao problem mogućnosti obaranja birokracije vodi nas na općiju, ali ne apstraktnu razinu. Ova općenitost omogućuje približenje koje dopušta da se prethodno ostavi po strani inače vrlo važno diferenciranje između administrativne birokracije i tehnokracije. Na razini, na kojoj se administrativna, ekonomijska i tehnička birokrcija pojavljuju zajedno potrebna je višestrana obrada pri kojoj se mora istražiti slijedeće probleme: karakter i funkcija države; novo i perspektive diobe rada; karakteristika socijalizma kao društvenog sistema.

  • Issue Year: 1968
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 42-46
  • Page Count: 5
  • Language: Croatian