Revolution and internationalism Cover Image

Revolucija i internacionalizam
Revolution and internationalism

Author(s): Zádor Tordai
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Revolucija i internacionalizam jesu pojmovi, koji su kod Marxa najuže povezani. To nije nikakav slučaj, a ne radi se niti o subjektivnim ili misleno-filozofijskim razlozima. Sveza spomenutih pojmova osniva se na istini koja izražava društvenu realnost. Ako je dakle naša tema Marx i revolucija, tada moramo, vjerujem, ukratko istražiti i problem internacionalizma. I to, samo se po sebi razumije, u vezi sa socijalističkom revolucijom - što po mome shvaćanju može biti jedini način istraživanja.

  • Issue Year: 1969
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 287-293
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian