Hungarians in the Jasna Góra Monastery in the 1st half of the 16th century Cover Image

Węgrzy na Jasnej Górze w pierwszej połowie XVI wieku
Hungarians in the Jasna Góra Monastery in the 1st half of the 16th century

Author(s): Janusz Zbudniewek
Subject(s): History of Church(es), Local History / Microhistory, 16th Century, Migration Studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: Hungarians; Jasna Góra

Summary/Abstract: Artykuł omawia mało znany aspekt obecności osób pochodzenia węgierskiego w klasztorze paulińskim na Jasnej Górze.//The article discusses a rather obscure aspect of the presence of persons of Hungarian origin in the Pauline monastery in Jasna Góra.

  • Issue Year: 4/1998
  • Issue No: 1
  • Page Range: 133-138
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish