"Dies Domini" – Sunday in the early centuries of the Church Cover Image

„Dies Domini” - Niedziela w pierwszych wiekach Kościoła
"Dies Domini" – Sunday in the early centuries of the Church

Author(s): Jan Józef Janicki
Subject(s): Archaeology, Cultural history, History of Church(es)
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: Dies Domini; Sunday; early history of Christianity

Summary/Abstract: Historia niedzieli rozpoczyna się wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa,które nadało specyficzny kształt i znaczenie temu dniowi. Wszyscy Ewangeliści zgodnie stwierdzają że Jezus zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom „w pierwszy dzień tygodnia”, pierwszego dnia po szabacie". Artykuł rozważa znaczenie i treść niedzielnego święta w pierwszych wiekach Kościoła.//The history of Sunday begins with Christ's resurrection, which gave unique shape and significance to the day. All evangelists agree that Jesus rose from the dead and appeared to his disciples on "the first day of the week", or "the first day after Shabbat". The article discusses the significance and meaning of the Sunday feast in the early centuries of the Church.

  • Issue Year: 7/2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 205-220
  • Page Count: 15
  • Language: English, Polish