Bishop Stanisław Kostka Załuski's services for the Krakow Academy (1746-1758) Cover Image

Zasługi biskupa Stanisława Kostki Załuskiego dla Akademii Krakowskiej (1746-1758)
Bishop Stanisław Kostka Załuski's services for the Krakow Academy (1746-1758)

Author(s): Marian Kanior
Subject(s): History of Church(es), History of Education, 18th Century
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: bishop; Andrzej Stanisław Załuski; Krakow Akademy

Summary/Abstract: Artykuł omawia postać Andrzeja Stanisław Załuskiego (1695-1758), biskupa kolejno płockiego, łuckiego, chełmińskiego, a w końcu krakowskiego i jego zasługi dla Akademii Krakowskiej.//The article presents a profile of Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758), who was, in the following order, bishop of Płock, Łuck, Chełmno and Krakow, along with his services for the Krakow Academy.

  • Issue Year: 7/2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 167-178
  • Page Count: 12
  • Language: English, Polish