Decision Making: Definition and Research Traditions Cover Image

Sprendimų priėmimo samprata ir tyrimų tradicijos
Decision Making: Definition and Research Traditions

Author(s): Ligita Šarkutė
Subject(s): Social Sciences
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: decision making; decision making theory; traditions of decision making research

Summary/Abstract: Straipsnyje aptariama sprendimų priėmimo samprata, aprašomi sprendimų priėmimo proceso etapai, apribojimai bei supaprastinimo strategijos. Analizuojamos akademinės disciplinos, nagrinėjančios sprendimų priėmimą, aptariamos trys pagrindinės tyrimų tradicijos, kuriomis grindžiama sprendimų priėmimo teorija: racionaliojo sprendimų priėmimo, riboto racionalumo ir natūralistinio sprendimų priėmimo. Aptariamos sociologinėje sprendimų priėmimo analizėje dominuojančios teorijos

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 02
  • Page Range: 105-119
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian