Consistency of legal regulation, administrative practice and judicial practice in the field of energy supply Cover Image

Concordanța dintre reglementarea legală, practica administrativă și practica judiciară din domeniul livrării energiei
Consistency of legal regulation, administrative practice and judicial practice in the field of energy supply

Author(s): Florin Sava
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
  • Issue Year: XXXV/1989
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-14
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian