Starting the cooperation implementation, Polish-Kazakh WSGE. Cover Image

Pierwsze kroki realizacji współpracy, polsko-kazachskiej WSGE.
Starting the cooperation implementation, Polish-Kazakh WSGE.

Author(s): Sofiia Sokolova, Michał Łęski
Subject(s): Conference Report
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Keywords: conference report;
  • Issue Year: 20/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 467-469
  • Page Count: 3
  • Language: Polish