ČUNDERLÍK, Ľubomír: Market Transparency and Capital Market Abuse: In Correlation with Investment Services and Performence and Operating a Regulated Market – Ján  Mazúr Cover Image

ČUNDERLÍK, Ľubomír: Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných príležitostí a organizovania regulovaného trhu – Ján Mazúr
ČUNDERLÍK, Ľubomír: Market Transparency and Capital Market Abuse: In Correlation with Investment Services and Performence and Operating a Regulated Market – Ján Mazúr

Author(s): Ján Mazúr
Subject(s): Economy, Book-Review, Financial Markets
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV

Summary/Abstract: Review of: ČUNDERLÍK, Ľubomír (2015): Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných príležitostí a organizovania regulovaného trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 254 pp. ISBN 978-80-8168-186-8

  • Issue Year: 64/2016
  • Issue No: 07
  • Page Range: 705-707
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak