Factors that influence success in housing management, maintenance and renewal Cover Image

Dejavniki uspešnega upravljanja, vzdrževanja in prenove stanovanj
Factors that influence success in housing management, maintenance and renewal

Author(s): Richard Sendi, Maša Filipović
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: stanovanjsko upravljanje; stanovanjsko vzdrževanje; stanovanjska prenova; družinska hiša; večstanovanjska stavba; upravniki stanovanj; lastniki stanovanj

Summary/Abstract: Prenovitvena dela so pomembna za zagotovitev primerne kakovosti bivanja, vplivajo pa tudi na zunanjo podobo bivalnega okolja. Pri tem je uspešnost izvajanja teh dejavnosti odvisna od mnogih dejavnikov. V središču naše analize so razmere v Mestni občini Ljubljana, ki jih analiziramo na podlagi dveh raziskav, narejenih na to temo v zadnjem desetletju. Kot osnovno izhodišče za obravnavo problematike v tem prispevku izpostavljamo dva glavna dejavnika, in sicer tip stanovanjske stavbe, v kateri živi določeno gospodinjstvo, ter glavne akterje na področju upravljanja, vzdrževanja in prenove. Tako v članku najprej predstavljamo analizo aktivnosti na področju prenove v Mestni občini Ljubljana ter slednjo primerjamo s Slovenijo. Ugotavljamo, v kolikšni meri so že bila izvedena prenovitvena dela v zadnjem času, koliko anketiranci slednja še načrtujejo v bližnji prihodnosti ter kakšne so glavne ovire. Drugi del članka pa se osredotoči na večstanovanjske stavbe in dva glavna akterja pri prenovi – upravniki ter lastniki stanovanj. Predstavimo glavne probleme, s katerimi se srečujeta obe strani pri izvajanju prenovitvenih dejavnosti.

  • Issue Year: 18/2007
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 86-100
  • Page Count: 15
  • Language: Slovenian