City of Ljubljana: Its housing, population and housing conditions Cover Image

Mesto Ljubljana: njegova stanovanja, prebivalstvo in stanovanjske razmere
City of Ljubljana: Its housing, population and housing conditions

Author(s): Srna Mandić, Maša Filipović
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: sklad stanovanj; MOL; prebivalstvo; stanovanjske razmere

Summary/Abstract: Članek je namenjen pregledu ključih značilnosti MOL glede stanovanjske oskrbe .Na stanovanjsko situacijo v mestu pomembno vplivajo predvsem značilnosti sklada stanovanj in značilnosti gospodinjstev ter njihovo razmerje. Pri značilnostih sklada stanovanj gre predvsem za vprašanje kakovosti stanovanj, cenovne dosegljivosti, ustreznosti željam stanovalcev. Druga pomembna dimenzija je značilnost gospodinjstev. Namreč, trendi v Evropi in v Sloveniji gredo v smeri povečevanja števila gospodinjstev, ki pa postajajo vse manjša. Ustrezna stanovanjska politika naj bi skrbela za to, da je pravo razmerje med gospodinjstvi in stanovanji, tj. da stanovanja ustrezajo potrebam in številu gospodinjstev, zaradi česar je potrebno stanje in trende spremljati z ustreznimi podatki. Na podlagi podatkov iz Stanovanjske ankete 2005 v članku obravnavamo stanovanjske razmere v MOL v primerjalni perspektivi (glede na Maribor, Slovenijo in nekatera druga evropska mesta), ter na treh ravneh: sklad stanovanj; prebivalstvo, ter stanovanjske razmere.

  • Issue Year: 18/2007
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 55-64
  • Page Count: 10
  • Language: Slovenian