Housing accessibility and housing policy in Ljubljana: A comparative perspective Cover Image

Dostopnost stanovanj in stanovanjska politika v Ljubljani: primerjalna perspektiva
Housing accessibility and housing policy in Ljubljana: A comparative perspective

Author(s): Srna Mandić
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: stanovanjska oskrba; stanovanjska prikrajšanost; stanovanjske strategije

Summary/Abstract: Članek podaja pregled sodobnih konceptualnih izhodišč za analizo in razumevanje dostopnosti stanovanja v sodobnem slovenskem in evropskem prostoru. Najprej obravnava rezultate »tranzicije«, ki še dandanes določajo neugodni položaj stanovanjske oskrbe v MOL. Sledi pregled pristopov k obravnavi stanovanjske prikrajšanosti v sodobnem evropskem prostoru, zlasti v kontekstu usmeritev evropskih politik. Vprašanje stanovanjske oskrbe in prikrajšanosti umesti tudi v koncept »konstelacije blaginje« in razmerja med državo, trgom in družino kot njenimi ključnimi tvorci; posebej izpostavi pomen sorodstva in njegovo vlogo v stanovanjskih strategijah, ki jih prebivalstvo uporablja v našem prostoru.

  • Issue Year: 18/2007
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 48-54
  • Page Count: 7
  • Language: Slovenian