The flowering of Muslim theology: Theology and Science, Mutazilite atomism Cover Image
  • Price 5.00 €

Procvat muslimanske teologije: teologija i znanost, mutezilijski atomizam
The flowering of Muslim theology: Theology and Science, Mutazilite atomism

Author(s): Josef van Ess
Subject(s): Islam studies, Middle-East Philosophy, Philosophy of Religion, Philosophy of Science
Published by: Međunarodni forum Bosna

Summary/Abstract: Riječ “atomizam” ima jedan veoma moderan prizvuk. Ali izgled često vara. Islamski teolozi o kojima bih ovdje govorio bili su atomisti, ali se njihov atomizam razlikuje od našeg. Poput Grka, i oni su se njime bavili na čisto spekulativan način. Koliko god imaginativni oni bili, nikada nisu osjetili potrebu da potvrde postojanje atoma. Njegovo su postojanje naprosto postavili kao teorijsku nužnost. Za njih, kao i za Grke, atom je bio upravo ono na što doslovno značenje te riječi ukazuje: jedna nedjeljiva bitnost, juz’ la yatajazza’. Nisu došli na zamisao da ga rascijepe. Oni nisu bili preteče, bili su baštinici. No, kao baštinici iskazali su svoju originalnost, pristup im je bio jedinstven. U tom su smislu bili moderni u svome društvu i u svome historijskome vremenu.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 74-75
  • Page Range: 47-67
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian